tipy na výlety

Kaštelina

 Kaštelina
Jednou z najznámejších pamiatok ostrova Vir je benátska pevnosť Kaštelina, ktorá sa nachádza v oblasti zvanej Kozjak. Budova opevnenia bola zrejme postavená začiatkom 17. storočia. Postavili ju benátske úrady, aby chránili obyvateľstvo Nin a Vir pred povstaním a útokmi Turkov, ktorí v tom čase vtrhli do oblasti. Časť tejto opevňovacej budovy sa dodnes zachovala. Na fasáde Kaštela sa zachoval erb benátskych rodín generála Providence v Dalmácii, ktorí boli v tom čase zodpovední za oblasť. Na severnej veži sa nachádza čiastočne poškodený okrídlený lev, symbol Benátskej republiky.

Nie je známe, kedy bol Kaštelina postavená presne, ale tvrdenia miestnych portálov sú určite nesprávne. Historické údaje nám hovoria, že Kastelina bola postavená oveľa skôr. Osud Kaštely úzko súvisí s osudom mesta Nin, na ktorého území sa nachádzal. Benátky kvôli svojej zlej polohe a katastrofickému stavu hradieb mali v úmysle opustiť a zbúrať Nin už v 15. storočí. Obyvateľstvo z územia Nin by v takom prípade muselo hľadať útočisko pred nepriateľom inde, nie za hradbami Nina.
Pre obyvateľov ostrova Vir by bolo jediným a najbližším prístreškom pevnosť Kaštelina. Okrem toho na najstaršej mape územia Šibeniku a Zadaru, na mape známeho benátskeho kartografa Matea Pagana z roku 1522 môžete vidieť veže a hradby na južnom cípe ostrova Vir. Mapa Mateo Pagana sa doteraz ukázala ako mimoriadne spoľahlivá.
Na podporu predpokladu, že Kaštelina je staršia ako sa píše, a prekrásny okrídlený lev je symbolom Benátok, ktoré sa nachádzajú na jednej z veží Kaštela. Lev je určite z druhej polovice 15. storočia a ani ušľachtilé erby nad prednými dverami v Kasteline nie sú oveľa mladšie.
Preto bola s určitosťou Virská Kaštelina postavená pravdepodobne v druhej polovici 15. storočia a je najmenej o 150 rokov starší, ako sa tvrdí v médiách.
Po nebezpečenstve Osmanov v priebehu 18. storočia, Kaštelina stratila svoju funkciu a následne vplyvom morskej korozie začala chátrať. Od úplného zničenia bola v roku 2001 zachránená ochranárskym zásahom.
Virská Kaštelina je symbolom ostrova VIR

Privlaka

MESTO PRIVLAKA (7KM OD VIRU)
Rozľahlé osídlenie na polostrove severovýchodne od Ninu, oproti ostrovu Vir. Skladá sa z niekoľkých dediniek. Pozdĺž malebnej piesočnatej pláže severovýchodne od sídla sa nachádza lesné táborisko. Privlaka je ideálnym miestom na pokojnú dovolenku. Stredoveké mesto bolo zničené Turkami v r. 1570. Prerománsky kostol sv. Vid stojí na illyrskom pahorku.

Privlaka-Sabunike

– turistické letovisko postavené ako časť Privlaky. Prekrásnu piesočnú pláž lemujú početné privátne domy a apartmány. Časť osady je obvykle obsadená. Dlhá prístavná hrádza, ktorá chráni prístav pred vetrom mistral, má miesta na uchytenie pre miestne lode. Hladina mora dosahuje pri hrádze hĺbku 2 m. Lode môžu pristáť pri prístavnom móle s hĺbkou mora do 3 m, ale iba na jeho začiatku na severnej strane, pretože na konci hrozí skalnaté more. Nová prístavná hrádza sa ešte len stavia. Malé lode môžu využiť lodný výťah.

NIN

Nin je najstaršie chorvátske kráľovské mesto nachádzajúce sa na malom ostrovčeku v strede plytkej lagúny v Zadarskej župe obklopenej soľnými poľami, dlhými pieskovými plážami a žije tu len 1500 obyvateľov. Centrom tohto mestečka je malý ostrovček (500 m2), ktorý je s pevninou prepojený dvomi mostmi. Mesto Nin leží na pobreží južnej časti Ninského zálivu, 17 km severne od Zadaru. Výhodná poloha a úrodné okolie mu umožnilo, aby sa v minulosti stalo mestským, kultúrnym a politickým centrom.

Osada na dnešnom ostrove sa vyvinula začiatkom doby železnej, resp. pred približne 3 tisíc rokmi. Založil ju kmeň Liburni. Názov Nin pochádza z liburnského (a neskôr rímskeho) názvu Aenona. Prvá zmienka o tejto obci sa vyskytla u gréckych spisovateľov už v 4. storočí pred našim letopočtom. Obývané je vyše 3000 rokov, a preto je dôležitou archeologickou lokalitou. Nájdeme tu pozostatky najväčšieho antického chrámu na Jadrane, mozaiky, Kostol sv. Kríža (Sveti Križ), ktorý bol vyhlásený za najmenšiu katedrálu na svete, starochorvátsku loď Condura i ďalšie atrakcie svedčiace o antickej minulosti i dobách, keď bolo mesto sídlom biskupa a prvým centrom chorvátskeho národa.

Nevynechajte návštevu kostola sv. Jakova, katedrálu sv. Anselma (Sv. Anselm je patrónom a ochrancom Ninu), pozostatky najväčšieho rímskeho chrámu, pomník kniežaťa Branimirova, prístupový kamenný most, námestie Kraljevac. Po príchode do Ninu si každý návštevník môže všimnúť aj jeden z jeho symbolov – slávny kostol sv. Mikuláša z 12. storočia. Milovníci prírody si môžu vychutnať pohľad na Ninský záliv. Ak chcete vyskúšať domáce špeciality tohto kraja, navštívte reštaurácie Galeria, Panino a pivnicu Nanini. Najpopulárnejším zábavným podujatím je Ninská šokolijada, ktorá propaguje tamojšiu starú gurmánsku údenú špecialitu – šokol.

NIN je najstaršie chorvátske kráľovské mesto nachádzajúce sa na malom ostrovčeku, v strede plytkej lagúny v Zadarskej župe a žije tu len 1500 obyvateľov to sme si povedali vyššie ..
Centrum tohto mestečka je malý ostrovček (500m2), ktorý je s pevninou prepojený dvomi mostami. Počas povodní dňa 11. 09 2017 mosty boli poškodené a v roku 2020 ich obnovili a renovovali. Nin je mesto bohaté na kultúrne pamiatky, ktoré sú dôkazom jeho búrlivej minulosti….ale mesto Nin má aj krásnu legendu ..

ak sa dotknete bronzovej sochy biskupa Grgura Ninskeho veľkého zástancu staroslovenčiny a ľudového písania, budete mať šťastie, s garanciou alebo sa vám splní vaše tajné želanie.
V chorvátskych dejinách sotva existuje iná postava, ktorej práca má tak málo historických prameňov a toľko rôznych interpretácií, ktoré sú založené výlučne na predstavivosti tlmočníka, a takým je napríklad Grgur Ninski. Z početných interpretácií diela ninského biskupa sa zrodil mýtus, ktorý je stále prítomný v každodenných príbehoch.

Viac ako šesť metrov vysoká socha sochára Gregora z Ninu Ivana Meštrovića je veľkou pýchou obyvateľov Splitu ale aj mestečka Nin. Ninský biskup je pre Chorvátov dôležitý, pretože bol hlavným zástancom staroslovanského jazyka a hlaholskej abecedy, ale aj všetkých ostatných, ktorí veria v legendu, že ak sa budú držať prsta jeho sochy, prinesie im to šťastie alebo splní prianie…. a veru my nevynecháme ani jeden rok aby sme opäť išli chytiť GRGURA za palec.

a keď už tam budete skočte si po suvenír do Soľana Nin

V meste Nin sa vyrába morská soľ (SOLANA NIN) špeciálnou metódou sušenia bez akéhokoľvek použitia mechanizácie. Ninská soľ má vďaka tradičnej výrobe, neznečistenému životnému prostrediu a špecifickým podmienkam (ako je veľký počet hodín slnečného žiarenia a výhodná geografická poloha) veľmi vysokú kvalitu. Vyznačuje sa zvýšenou koncentráciou jódu.

Soľ sa ťaží na viac ako 55 hektároch povrchu ninskej lagúny a jej história siaha až do rímskych čias. Soľ sa ešte stále ťaží tradičným spôsobom. Vyrába sa široká škála výrobkov od priemyselnej soli, spotrebnej soli až po soľ na terapiu. Ťažba sa nedávno stala turistickou atrakciou, vzhľadom na to, že stále väčší počet návštevníkov Ninu chce vidieť ako sa soľ vyrába.

V kráľovskom meste Nin bolo nedávno otvorené múzeum ťažby soli a predajňa so suvenírmi, ktoré obohatili doterajšiu ponuku. V rámci výstavných priestorov sa návštevníci môžu dozvedieť o význame soli pre ľudské telo, prezrieť si expozície jednoduchého náradia a nástrojov, ktoré sa používajú pri tradičnej výrobe a ťažbe soli, kúpiť si autentický chorvátsky slaný výrobok v predajni so suvenírmi. Môžu tiež ochutnať Kvet soli – “kaviár soli”, ako ho nazývajú gurmáni, ktorí ho používajú ako nevyhnutnú prísadu v poslednej fáze príprave jedál.
Múzeum ponúka komplexný pohľad na proces získavania soli, ktorý je rovnaký ako v rímskej dobe. Morská voda sa prírodným spádom vlieva do bazénov. Tu sa vyparuje pomocou slnečnej energie a vetra a kryštalizuje sa do čisto prírodnej morskej soli. Od staroveku sa tu zachovali pozostatky kamenných dverí, ktorými sa púšťala morská voda do bazénov.

Popri svojom základnom programe, výrobe soli, solana (solivar) v Nine neďaleko Zadaru ponúka aj niekoľko turistických programov (program soľných polí ako prírodného parku s organizovanými turistickými odbornými prehliadkami, čo sa u návštevníkov stretáva s mimoriadnym ohlasom). Ninský solivar je popri solivare v Stone jediný na Jadrane, v ktorom sa soľ vyrába tradičným spôsobom – tak ako aj pred tisíc rokmi prírodným odparovaním morskej vody v plytkých bazénoch. Kvôli tomu v solivare iniciovali návrh na jeho ochranu ako prírodnej pamiatky, respektíve chránenej krajinnej rezervácie flóry a fauny s cieľom ochrany celej Ninskej lagúny, čiastočne aj prostredníctvom UN projektu s názvom Natura 2000.

Mesto Nin pri Zadare bude okrem početných kultúrnych a historických pamiatok čoskoro ponúkať hosťom aj možnosť liečebnej turistiky. Konkrétne, v blízkosti mesta sa nachádza Ninská lagúna, najväčšie nálezisko liečivého bahna v Európe. Ninské bahno sa používalo ešte za rímskych čias na liečbu rôznych reumatických ochorení, kožných chorôb a chrbtice.

Ninské bahno sa nachádza na plážach na začiatku mestečka Nin v smere od ostrova Vir. Autom sa doveziete na lúku nad plážou, kde môžete zaparkovať v tieni borovíc, a nemusíte mať vozidlo na priamom slnku. Parkovanie v sezóne je tu spoplatnené pár kunami na celý deň, vybraté parkovné putuje mestečku. Pokiaľ preferujete bicykel, popri celej ceste do Ninu vedie samostatný cyklistický chodník.

Pláže v Nine sú výlučne z jemného piesku. Na pláži je veľká reštaurácia/bar, kam môžete ísť priamo v plavkách a dať si dobré čapované pivo, kávu alebo nejaké to občerstvenie či zmrzlinu. Druhú polovicu pláže tvorí pešia zóna, kde sa môžete prechádzať v 3 – 10 cm plytkej vode s pieskovým dnom, ktorá je vyhriata od slnka. Dámy prechádzky využívajú ako prírodnú pedikúru – obrúsenie kože pieskom (ako pemza). Voda je tu plytká, takže v niektorých miestach vám aj po 20 metroch siaha len po kolená.

Príbeh o soli

Soľ je nenapodobiteľne nadčasová – existuje odkedy existuje voda a kameň a bude existovať ešte dlho po nás. Historicky soľ sprevádza vývoj ľudstva od nepamäti. Zistenie, že soľ sa dá použiť na konzervovanie potravín, zásadne ovplyvnilo pokrok ľudskej rasy a rozvoj ekonomiky mnohých krajín.

Špeciálne vlastnosti ručne zbieranej morskej soli Nin

Medzi prírodné soli patrí kamenná a morská soľ. Kameň sa získava zo soľných baní a morská soľ z mora. Väčšina soľníc vyrába soľ priemyselným spracovaním a úpravou vo výrobných zariadeniach. Solana Nin to nerobí. Soľ zbiera na otvorených soľných poliach tak, aby sa bazény na jar naplnili morskou vodou. Prirodzeným odparovaním vzniká soľanka, z ktorej kryštalizuje soľ. Za dobrých poveternostných podmienok začína kryštalizácia a zber soli začiatkom leta a trvá až do začiatku jesene. Ninská morská soľ je originálna, nespracovaná a ako taká bohatá na prírodné minerály.

V strave je najzdravšia ručne zbieraná, nerafinovaná morská soľ, pretože obsahuje jód z morských rias, ktorý ovplyvňuje správnu činnosť štítnej žľazy, bróm, ktorý je potrebný pre nervovú sústavu a draslík, ktorý pomáha pri koncentrácii a psychike. práca. Morská soľ je liekom proti stresu a celulitíde, a tým aj elixírom pre zdravú a krásnu pleť. Soľ silne ovplyvňuje výmenu buniek v koži a podkoží, stimuluje metabolizmus a vylučovanie škodlivých látok.

Ako vlastne vzniká ninská soľ?

Výroba Ninského solivaru prírodným a ekologickým spôsobom prebieha prostredníctvom piatich skupín bazénov pod jasnou oblohou. Prostredníctvom prvých štyroch skupín prebieha prirodzené vyparovanie jadranskej morskej vody vplyvom slnečnej energie a veternej energie v suchom a teplom období roka, kým v piatej skupine, tzv. kryštalizačné nádrže kryštalizujú morskú soľ zo zahustenej morskej vody (soľanky).

Prvá soľ, ktorá vykryštalizuje, je soľný kvet na povrchu soľanky, ktorý sa zbiera každý deň pomocou mikrónového sita za ideálnych poveternostných podmienok – počas slnečného obdobia bez vetra (v skorých ranných hodinách). Po odparení soľanky (10 dní) zostáva na dne usadená prírodná kryštalická soľ (15-20 mm). Pred “zberom”, t. j. zberom soli, sa uvoľní prebytočná soľanka, aby sa soľ prefiltrovala. Odčerpaná soľ sa potom ručne zbiera na hromady a prepravuje sa do skladu.

Priemerná produkcia morskej soli za posledných 10 rokov v Solana Nin je 3200 t. Produkcii morskej soli uprednostňujú vysoké teploty a vetry, najmä „suchý“ južný vietor, mistrál a ľahká bóra. Sezóna „žatvy“ trvá v priemere 63 dní počas neskorej jari, leta a začiatku jesene.

Vedeli ste? KVET SOLI (fleur de sel) sám kryštalizuje, ale môže sa zbierať iba za ideálnych poveternostných podmienok. Keď hovoríme ideálne počasie, máme na mysli slnečný a horúci letný deň, bez zrážok a vetra.

Soľný kvet kryštalizuje vo forme veľmi tenkého filmu na hladine vody a je veľmi jemný a zbiera sa výhradne ručne pomocou mikrónového sitka a za ideálnych poveternostných podmienok (slnečný deň bez silného vetra).

Obsahuje zvýšenú koncentráciu minerálov a má bohatšiu chuť ako bežná morská soľ a používa sa na dosolenie. Táto morská soľ najvyššej kvality, obohatená o minerály, zvyšuje chuť každej misky a stáva sa nepostrádateľným korením gurmánskych pochúťok. Pridáva sa do jedál veľmi jemne po procese varenia ako záverečný dotyk.

• Stavidlá sú hlavným nástrojom našich vodárov v Nine na soľných poliach – ovládajú ich na riadenie cirkulácie vody cez bazény so slanou vodou.

• Všetky brány sa zdvíhajú a spúšťajú ručne a voda cez nich prirodzene prúdi z bazéna do bazéna.

• V celej Solane je takmer 500 stavidiel.

Všetky tieto plavebné komory sa rozprestierajú na 55 hektároch – predstavte si, koľko krokov vodári v lete urobia, aby všetko zregulovali.

tak, až sa vyberiete ku nám na dovolenku takúto kvalitnú soľ si môžete so sebou odviesť aj domov a kúpite ju tu tu :

https://www.facebook.com/Cvijet.Soli/

solana Nin a majú rôzne “chute” áno správne čítate chute soli, ale už viac neprezradím a nebudem písať, príďte a presvedčte sa samy

#cvijetsoli #fleurdesel #flowerofsalt #salzblume #sol #morskasol #seasalt #meersalz #bio #biosalt #nin #solananin #zadarregion #croatiafulloflife #zažiteVirSnami

Ilirska cesta 7 23232 Nin, Chorvatsko http://www.solananin.hr/

Nin – je malé mesto, ktoré odpočíva na pobreží južnej časti Ninského zálivu asi 17 km severne od Zadaru. Napriek tomu sa môže pochváliť početnými hrdými prívlastkami, ako „mesto slávnej minulosti“, „najstaršie chorvátske kráľovské mesto“, „jedno z hlavných kultúrnych stredísk raného chorvátskeho štátu“, „sídlo chorvátskeho biskupa, ktorého jurisdikcia zahŕňala takmer celé dnešné Chorvátsko.

ZADAR

Vedeli ste??? Zadar ….
– …. že Zadar je mesto s najväčším počtom pamiatok v Chorvátsku.
– v centre mesta je veľká stredoveká pevnosť obklopená hradbou, ktorá je dlhšia ako hradba Dubrovníka,
–…. že , keď padne noc, nanešťastie nie je dostatočne osvetlené ani jeho európske kultúrne pamiatky, ale čuči v tme.
Vedeli ste, že všetky ulice v centre Zadaru sa pretínajú v pravom uhle rovnobežnom s dvoma hlavnými promenádami Cardo a Decumanus.
– Vedeli ste, že Zadar je jediné mesto na svete, ktoré ponúka iba pizzu a zmrzlinu v centre. Prečo je to tak.. nikto nemá odpoveď?!
– Vedeli ste, že Zadar spočíva na starodávnych rímskych základoch, ktoré sú všade viditeľné …
–….. že Zadar je jedným z mála miest na svete, ktoré má zachované Forum Romanum – priesečník svetského života v starom Ríme.
– Vedeli ste, že Forum Romanum je námestím, ale v skutočnosti je to 2 000-ročné dvojpodlažné nákupné centrum postavené z bieleho kameňa, ktoré je zdobené krásnou kolonádou stĺpov a sôch a vedľa nich majestátnymi chrámami a bazilikami.
– Vedeli ste, že zadarskí reštaurátori zničili to isté fórum a zrekonštruovali podlahy starovekých obchodov betónom a lešením, čím zbavili túto pamiatku ochrany UNESCO.
– Vedeli ste, že Zadar je jediný kde je morský orgán na svete, ako aj „pozdrav slnka“ – umelecká inštalácia poháňaná slnečnou energiou a synchronizovaná s vlnami kamenného hudobného nástroja.
– Vedeli ste, že nábrežie v Zadare je najdlhšia
promenáda lungo mare v Chorvátsku, ktorá nie je pokrytá mnohými reštauráciami.
-… že napriek husto osídlenej oblasti je more pri nábreží v Zadare také jasné, že sa v ňom každý deň kúpajú stovky plavcov … Takýto pohľad je v Chorvátsku a vo svete zriedka viditeľný.
– Vedeli ste, že Zadar sa môže pochváliť jedným z najkrajších západov slnka na svete, o čom sa presvedčil aj sám Alfred Hitchcock.
– Vedeli ste, že Zadar má aj pyramídu a verte tomu alebo nie aj egyptsku sfingu.
Vedeli ste, že až 2 pápeži navštívili Zadar, prvýkrát pápež Alexander 1177 a pápež Ján Pavol 2, 2003.
Vedeli ste, že prvá elektrická žiarovka v Zadare svietila na Silvester v roku 1894? Hlavné mesto Záhreb v Chorvátsku dostalo elektrinu až v roku 1907.
– Vedeli ste, že samotný Zadar má Moroskok, ktorý, žiaľ, nefunguje.
– Vedeli ste, že Zadar je mesto s najväčším počtom zelených plôch v mestských oblastiach.
– Vedeli ste, že letisko v Zadare Zemunik má ideálne podmienky na pristátie a vzlet lietadiel v celej Európe …..
– Vedeli ste, že zadarská župa má najčistejšie more, najvyššiu horu Chorvátska a najúrodnejšie nížiny, ktoré boli pokladom ovocia a zeleniny celého bývalého štátu.

MESTO ZADAR (28KM OD VIRU)
Zadar – starobylé stredozemné mesto a prístav. Staré mesto na polostrove, obklopené hradbami a vežami, je s novou stavebnou časťou spojené mostom, symbolom mesta.

Zadar je mesto v chorvátskej Dalmácii, na pobreží Jadranského mora, 200 km južne od Záhrebu. V roku 2011 tu žilo vyše 75 000 obyvateľov a je piatym najväčším chorvátskym mestom. Je správnym centrom rovnomennej župy.

V Zadare sú pozostatky z čias rímskej vlády, sú to hlavne časti opevnenia, z ktorých však bola väčšina zbúraná za čias rakúskej nadvlády. Tiež sa zachovalo rímske fórum, chrám a bazilika a mnoho kostolov a kláštorov zo stredoveku.

Zadar – pokladnica archeologického rímskeho, stredovekého a renesančného dedičstva, ale aj mnohých moderných svetovo známych inštalácií, ako sú Morský organ a Pozdrav slnku.

Morský orgán – toto určite stojí za spomenutie:

Morský organ v Zadare je jedinečným architektonickým počinom, zaujímavým a originálnym spojením architektúry a hudby. Na rozdiel od bežných organov poháňaných mechmi alebo vzduchovými pumpami, zvuk týchto orgánov vzniká vplyvom energie mora, teda vĺn a prílivu a odlivu.

TRŽNICA

Vo väčšine dalmatínskych miest je mestský trh skutočným potešením pre všetky zmysly. Zadar nie je výnimkou a trh Zadaru je jedným z najkrajších a najužších oblastí v tejto oblasti. Existuje už od stredoveku. Nájdete tu ponuku rôznych lahôdok, ktoré ponúka stredomorské podnebie: všetky druhy čerstvého ovocia a zeleniny … Upozorňujem všetko dopestované doma .. Staršie dámy predávajú aj olivový olej, rakiju a syry, často oveľa lepšie ako v obchode. Obchody a bohatý rybársky trh sú v bezprostrednej blízkosti. Tržnicu je najlepšie navštíviť od 06:00 do 13:00, ceny sú v kilogramoch a závisia od sezóny.. Menšiu Tržnicu máme aj na Vire pri miestnej pošte.

KOŽINO

ADVENTURE PARK ZADAR – KOŽINO
Objavte lesný dobrodružný park, kde na vás čaká 100 zábavných a vzrušujúcich lanových drah. Tandemová špirálová tirolská zjazdovka je nezabudnuteľná – bude najväčším zážitkom celej vašej dovolenky. O zážitkoch získaných v tomto parku budete básniť ešte dlho! Pre malých aj veľkých je v parku viac drah zručnosti s rôznymi stupňami náročnosti.

Odporúčame pre deti od 4 rokov. Otvorené: od 09:00 do zotmenia. Kožino sa nachádza len 5 minút od mesta Zadar smerom na sever. Je to malá prímorská obec, cez ktorú vedie jediná hlavná cesta. Park sa nachádza v ihličnatom lese v strede obce.

Stačí sledovať značenie VIR-NIN a po príchode do obce Kožino tabule, ktoré označujú park. Akonáhle odbočíte z hlavnej cesty na lesnú cestu, musíte ísť ešte asi 300 metrov a po pravej strane potom nájdete dobrodružný park. Pred parkom je parkovisko, kde si môžete auto pohodlne a zadarmo zaparkovať. V tomto ihličnatom lese je vždy príjemná teplota, preto park môžete v priebehu dňa kedykoľvek navštíviť.

VRANSKO JAZERO

VRANSKO JAZERO (60KM OD VIRU)
Vranské jazero je chránenou krajinnou oblasťou rozprestierajúcou sa okolo Vranského jazera, ktoré je najväčším chorvátskym jazerom. Pôvodne sladkovodné jazero je teraz prepojené s morom kanálom Prosika av tejto baskickej vode žijú ako sladkovodné, tak morské ryby ako kapry šťuky či úhory.

Množstvom rýb je oblasť lákadlom pre rybárov, ktorým pre rybárčenie stačí zakúpiť jedno či viacdenný rybársky lístok. Športovo založených turistov láka jazero cyklistickým chodníkom dlhým 36 km, ktorý si môžu aj predĺžiť k vzdialenejším vyhliadkam na okolitú krajinu napríklad na vyhliadku Kamenjak.

Súčasťou Parku prírody je ornitologická rezervácia Vranské jazero, ktoré sa nachádza na severozápadnom pobreží Vranského jazera a svoje útočisko tu nachádza celkom 241 druhov vtákov, kde na bažinatých brehoch jazera hniezdi mnoho najrôznejších vodných vtákov.

PAKLENICA

NÁRODNÝ PARK PAKLENICA (70KM OD VIRU)
Národný park Paklenica sa rozkladá v juhovýchodnej časti pohoria Velebit a tvorí nad Velebitským kanálom mohutnú skalnú hradbu zdvíhajúcu sa do výšky takmer 1800 metrov.

Samotný park zaberá plochu 3657 hektárov, tvoriaci kruh so vstupom pri dedine Marasoviči. Do horského masívu sa zarezávajú dva monumentálne kaňony, Veľká a Mála Paklenica, pripomínajúce naozaj peklo.

Trasy horským terénom, s útesmi vysokými cez 400 metrov, sa vinou skalnými platňami, alebo meandrami tienistých cestičiek vedľa padajúcich vodopádov, so stále sa meniacou panorámou, ktorá je zelenšia, než by ste si dokázali predstaviť. Najlepšie obdobie na návštevu je máj, jún, alebo september, pretože v lete sa stáva oblasť bez vody skôr utrpením.

Najlepším východiskovým bodom je Stari Grad-Paklenica, 45km od Zadaru. Tu tiež nájdete kanceláriu národného parku. Leží 2km od vstupu do národného parku v obci Marasoviči, kde je za recepciou parkovisko. Tu môžete dostať všetky informácie vrátane sprievodcu. Horolezci tu získajú presné opisy lezeckých ciest.

NARODNY PARK  KRKA

NÁRODNÝ PARK KRKA (95KM OD VÍRU)
Chorvátsky národný park Krka je sústava perejí, kaskád a vodopádov, pod ktorými sa môžete okúpať. Je tu tiež možnosť podniknúť výlet loďou kaňonom rieky Krka až k Rošskému vodopádu – Roški slap a na ostrovček Visovac, kde sa nachádza františkánsky kláštor a múzeum. Odbočka do národného parku Krka je na diaľnici pred Šibenikom. Toto nádherné miesto odporúča prevažná časť klientely.

KORNATI

NÁRODNÝ PARK KORNATI (100KM OD VIRU)
Súostrovie Kornati sa skladá zo 149 ostrovov, ostrovčekov a útesov rozložených na ploche 320 m2, medzi ostrovom Dugi opuch na severozápade, ostrovom Žirje na juhovýchode a ostrovmi Pašman, Vrgada a Murter na severe a severovýchode. Vápencové ostrovy nemajú žiadne pramene ani vodné toky. Vegetácia je veľmi riedka kvôli nerovnomernému rozloženiu zrážok a teplôt v letnom období. More v okolí Kornati je jednou z najbohatších rybárskych oblastí.

Národný park Kornati zahŕňa 89 ostrovov, ostrovčekov a útesov, ktoré zahŕňajú 2/3 súostrovia Kornati. Plocha bola vyhlásená národným parkom v r. 1980 kvôli geomorfologickým charakteristikám, rozmanitosti morského života a iným prírodným divom. Park má vedeckú, kultúrnu, vzdelávaciu a rekreačnú funkciu. Turistika a rekreácia sú obmedzené, prehliadka a ubytovanie sa musí riadiť pravidlami národného parku. V parku doteraz ešte nebola stála osada, avšak osady existujú. Miestni ľudia ich obývajú iba pri zberovej sezóne. Mnoho obyvateľov prenajíma svoje domy na dlhšiu dobu. V Kornati je k dispozícii niekoľko sezónnych hotelov. Návštevníci prichádzajúci loďou musia vstúpiť do parku cez Vrata od úžiny Opata na recepciu v Špraljin stan. Vetry nie sú v parku nepríjemné či nebezpečné, ale čiastočná pozornosť sa oplatí pri priplávaní k parku. Námorníci musia dávať stále pozor na skalnaté útesy a plytčiny, ktoré sa niekedy ťažko zisťujú. Počas leta sa stáva problém vysoký počet návštevníkov, ktorí prepĺňajú dobre chránené zátoky. More je často veľmi hlboké na ukotvenie. Nočná plavba sa v žiadnom prípade neodporúča.

TIP NA VYLET
Ostrov Dugi otok

láka na strávenie dovolenky výnimočnou prírodou (nachádza sa tu prírodný park Telašćica a v susedstve je národný park Kornati) a tiež nádhernými plážami. Jedna z najkrajších na Jadrane sa totiž nachádza práve tu. Je to piesočná pláž Sakarun. Na pláži je zmes okruhliakov a piesku a pri vstupe do mora a na jeho plytkom dne leží jemný biely piesok. Keď svieti slnko, voda v zátoke pri pláži žiari neuveriteľne svetle tyrkysovou farbou a nie je prehnané tvrdiť, že má vskutku exotický ráz.
Priamo pri pláži Sakarun nie je k dispozícii žiadne ubytovanie. Nájdete tu len príjemný plážový bar, ukrytý medzi borovicami, ktoré zátoku s plážou obklopujú. Najbližším letoviskom s apartmánovými domami je dedinka Soline. Pláž Sakarun je odtiaľto dostupná autom (2,2 km). Pri pláži je parkovisko i toalety.

ADRENALÍNOVÉ VÝLETY A ZÁBAVA

Objavte ostrov Vir a jeho nedotknutú krásu s Tiktak Rental  – vyskúšajte tento adrenalínový zážitok s nami a Vir pre Vás bude neprehliadnuteľnou destináciou.ň

Máme pre vás recept na dobrodružstvo, relax a zábavu v jednom.
Objavovanie ostrovov ako Vir na štyroch kolesách vám umožní zažiť krásu a slobodu prírody jedinečným spôsobom. Nepremeškaj svoju šancu.
Navštívte nás!

RENT A QUAD/BUGGY/SCOOTER/E-SCOOTER/ROLLER/MOPED/BIKE//E-BIKE 
ostrov Vir,Put bunara 5A, next to caffe bar TIK TAK.

 

 

PLITVICKÉ JAZERÁ a iné 

U

stlač lupu a dozvieš sa viac

Objavte okolie a krásu Plitvických jazier. Najznámejším národným parkom v Chorvátsku sú bezpochyby Plitvické jazerá, ktorým sa skrátene hovorí Plitvice. Jedná sa o terasovitú sústavu sladkovodných jazier prepojených kaskádami a vodopádmi. Oblasť národného parku Plitvické jazerá je od roku 1979 zaradená na zoznam svetového dedičstva UNESCO.

 

 

Translate »