Pri nákupe nápojov a nápojov balených v PET obaloch, nevratných sklenených obaloch a Al a Fe obaloch (okrem mlieka a mliečnych výrobkov) a pri...