tipy pred cestou

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie ponúka okrem úhrady liečebných nákladov aj ochranu pred neočakávanými udalosťami – stornom zájazdu či predčasným návratom.
Pri zakúpení dovolenky musíte byť pripravený na všetko. Aj na to, že neodcestujete. V prípade komplikácií, ktoré vám zabránia odísť v termíne, vám príde vhod pripoistenie storna zájazdu. A ak sa vyskytnú problémy až po vašom odchode, náklady na prepravu domov uhradí pripoistenie predčasného návratu.
Cestovné poistenie ponúka okrem úhrady liečebných nákladov aj ochranu navyše vo forme pripoistení pred neočakávanými udalosťami. Napríklad je to pripoistenie storna zájazdu, ak nemôžete nastúpiť na dovolenku, alebo pripoistenie predčasného návratu z destinácie. Tieto pripoistenia sa odporúčajú predovšetkým rodinám s deťmi, u ktorých sa riziko neočakávanej choroby alebo úrazu vyskytuje častejšie.
Kedy môžete zrušiť zájazd
Predmetom pripoistenia storna zájazdu je náhrada storno poplatku, ktorý účastník zájazdu musí uhradiť cestovnej kancelárii, ak z vážnych dôvodov nemôže nastúpiť na zájazd.
Za závažné dôvody sa považuje:
– náhla choroba, úraz, hospitalizácia (ak je lekársky doložené, že liečenie nebude ukončené ku dňu odcestovania) alebo smrť poisteného. Chorobu je možné akceptovať iba vtedy, ak sa 6 mesiacov pred zájazdom na túto chorobu poistený neliečil a choroba nevznikla v dôsledku alkoholizmu alebo užívania návykových látok.
– smrť blízkej osoby alebo náhla choroba, úraz, hospitalizácia blízkej osoby alebo spolucestujúceho. Ak je lekársky doložený predpoklad, že takýto stav bude trvať aj v deň, kedy mal poistený nastúpiť na zájazd.
– vlámanie do bytu alebo živelná poistná udalosť v byte poisteného
– vážna dopravná nehoda, ktorá znemožní poistenému pokračovať v ceste na zájazd
Zrušenie zájazdu z iných príčin a dôvodov nie je poistnou udalosťou (napríklad poveternostná situácia, odvolanie z dovolenky zamestnávateľom, nezhodou poisteného s cestovnou kanceláriou a pod.).
Oznamovacia povinnosť voči poisťovni
Poistený je povinný okamžite oznámiť poisťovni, že nastala poistná udalosť, ktorá je dôvodom pre plnenie poisťovne. Musí poskytnúť poisťovni všetky vysvetlenia, byť k dispozícii pri zisťovaní príčin a rozsahu poistnej udalosti a predložiť všetky požadované písomnosti nevyhnutné pre likvidáciu do 14 dní od dňa stornovania zájazdu.
Potrebné doklady:
potvrdenie o zaplatení poistného,
potvrdenie o zaplatení zájazdu, dátume odchodu zájazdu, dátume storna zájazdu a potvrdenie o výške vyrubeného storno poplatku,
lekárska správa,
úmrtný list,
potvrdenie príbuzenského vzťahu,
záznam polície, potvrdenie hasičov alebo poisťovne, v závislosti od príčin poistnej udalosti.
Kedy môžete predčasne odísť z dovolenky
Opačná situácia nastáva, ak už ste stihli vycestovať za hranice štátu a musíte sa v dôsledku choroby či inej závažnej udalosti vrátiť späť domov. Účelom pripoistenia predčasného návratu je odškodnenie za nečerpané služby, ktoré ste v plnej výške uhradili cestovnej kancelárii. (tu odporučam sa informovat či to plati aj v pripade ubytovania na sukromni) (podla doterajšich skusenosti a praxe bolo dostačujuce od majitela ubytovania – potvrdenie s jeho udajmi ktorymi disponuje na povoleni k poskytovaniu ubytovacich služieb na sukromi)
Dôvody, za ktorých vzniká nárok na plnenie
Právo na plnenie vzniká, ak došlo k situáciám, ktoré zabránili poistenému čerpať uhradené služby, napríklad:
– náhla choroba, úraz poisteného (chorobu je možné akceptovať iba vtedy, ak sa na ňu poistený neliečil 6 mesiacov pred nástupom na zájazd a choroba nevznikla ako dôsledok alkoholizmu a užívania drog),
– hospitalizácia blízkej osoby poisteného, ktorá nebola účastníkom zájazdu, z dôvodu vážneho zdravotného stavu ohrozujúceho jej život,
– smrť blízkej osoby poisteného, resp. spolucestujúceho,
– ak nastala živelná udalosť alebo vlámanie do bytu poisteného.
Ako postupovať
Najskôr musíte asistenčnej službe (kontakt je uvedený na poistke) oznámiť dôvod návratu domov a tá musí vopred predčasnú cestu zo zahraničia odsúhlasiť, a to najneskôr 3 dni pred uplynutím účinnosti zmluvy. Bez súhlasu poisťovne nedostanete žiadnu náhradu škody. Poisťovni treba dať všetky potrebné informácie a predložiť požadované doklady nevyhnutné na likvidáciu najneskôr do 14 dní odo dňa predčasného návratu. V prípade poistnej udalosti poskytnite poisťovni všetky vysvetlenia, buďte k dispozícií pri zisťovaní príčin a rozsahu poistnej udalosti.

Na čo nezabudnúť pred dovolenkou

Prichádza leto a s ním aj očakávaný dovolenkový čas, ktorý strávi opäť množstvo Slovákov pri mori. Aby sa vaša príprava aj samotný pobyt zaobišiel bez zbytočného stresu a problémov, pripravili sme pre vás zoznam vecí, ktoré by ste si mali zbaliť.

Hovorí sa, že pred cestou nesmiete zabudnúť len dve veci – pas a kreditnú kartu, všetko ostatné už zoženiete v prípade nutnosti na mieste. Aj tak je však samozrejme lepšie na nič nezabudnúť a pobyt na dovolenke stráviť oddychom a nie zháňaním vecí, ktoré vám chýbajú. Pred tým, než sa vydáte na cestu, skontrolujte si batožinu a v nej nasledujúce veci:

Nevyhnutné veci
Cestovné poistenie by ste mali uzavrieť ešte doma pred odjazdom, chráni vás pred prípadnými zdravotnými problémami, aby ste si ich tam nemuseli sami hradiť. Kartička všeobecného európskeho poistenia znamená iba ošetrenie v život ohrozujúcich prípadoch. Poistenie vám pohodlne zabezpečí aj CK , u ktorej ste si zajednali dovolenku.

Myslite aj na to, že kreditné karty síce sú výborná a spoľahlivá vec, zoberte si však pre istotu aj hotovosť. Zopár eur sa vám určite zíde, ak by napríklad nefungovalo bankové spojenie či v prípade straty alebo krádeže karty.

Nevyhnutné sú aj všetky podklady, ktoré vám dala vaša cestovná kancelária. Všetky pokyny si pred odjazdom poriadne prečítajte, dozviete sa v nich veľmi veľa cenných informácií. Ak necestujete s agentúrou, nezabudnite na všetky potvrdenia o zaplatení alebo vouchery.

Samozrejmosťou sú platné pasy alebo občianske preukazy a pribaľte si aj vodičský preukaz.

Lieky, ktoré bežne užívate a nemôžete bez nich fungovať, si jednoznačne pribaľte so sebou! Ak prípadne trpíte vážnymi chorobami, prefoťte si zdravotnú dokumentáciu za ostatné mesiace. Okrem nevyhnutných liekov si zaobstarajte aj tie, ktoré by sa vám mohli zísť. Pamätajte na to, že v cudzej krajine sú obvykle oveľa drahšie ako na Slovensku.

Nezabudnite ani na svoje dioptrické okuliare, ideálne ak máte dokonca dvoje, pre prípad, že by sa vám jedny poškodili.

Ak neovládate jazyk danej krajiny, do ktorej cestujete, stiahnite si do svojho smartfónu aplikáciu so slovíčkami a frázami, prípadne si vezmite malý vreckový slovník.

Mobil a nabíjačka v cudzine tiež nesmie chýbať, samozrejme s aktivovaným roamingom.

Dávajte si pozor na kufre a batožinu. Starostlivo si ich uzamknite a označte visačkou s vašim menom. Môžete si batožinu aj pripoistiť. Pri cestovaní neodporúčame dávať si všetko do jedného kufra. Dôležité veci (doklady, peniaze, drahé cennosti) si vezmite do príručnej batožiny.

Veci, bez ktorých sa zaobídete, ale predsa si ich pribaľte
Plavky si vezmite aspoň dvoje – pre prípad, že by sa vám jedny ušpinili alebo roztrhli.

Opaľovacie krémy na tvár a telo sú veľmi podstatné. Najideálnejšie s faktorom minimálne 25 až 30. Snažte sa nezabudnúť na tento významný detail, aby ste sa v prvý deň svojej dovolenky ihneď nespálili na slnku. Mohlo by to znamenať strávenie celej dovolenky v tieni, zatvorený v hotelovej izbe. Opatrne s pobytom na slnku. Ak sa aj po dôkladnom natieraní spálite, potrite si spálené miesta bielym jogurtom. V niektorých destináciách sa vám zíde aj repelent.

Zabaľte si aj slnečné okuliare.

Netreba zabudnúť ani na pokrývku hlavy: klobúky, šiltovky, pareá. Ľahko sa môže stať, že sa spálite na slnku a dostanete úpal. Veľký pozor na ostré obedňajšie slnko. Je nutné dodržiavať siestu a od 11. do 15. hodiny sa vyhnúť pobytu na slnku.

Samozrejmosťou sú všetky hygienické potreby, ktoré bežne doma používate, takisto osušky, ležadlá, nafukovačky a oblečenie. Myslite na to, že nejdete iba do trópov, večery zvyknú byť v niektorých krajinách chladné, vezmite si niečo na prehodenie (svetrík, prípadne dlhé nohavice).

Nezabudnite ani na fotoaparát alebo kameru, aby ste si spomienky na dovolenku mohli zvečniť.

Tieto vyššie uvedené veci si môžete samozrejme kúpiť aj v miestnych obchodoch, ale ak chcete prežiť dovolenku bez zbytočných stresov, vyšperkovanú do detailov, neváhajte si to pribaliť so sebou už na Slovensku. V zahraničí sú tieto veci drahšie ako na Slovensku a nie všade sa naskytnú podobné nákupné možnosti. Všetko si pred cestou ešte poriadne prekontrolujte, nebaľte sa na poslednú chvíľku.

Na čo nezabudnúť doma
Nechajte rodine kľúče od bytu a adresu, kde dovolenkujete s kontaktom na hotel, v ktorom trávite dovolenku.

Zabezpečte niekoho, aby vám vyberal schránku a polieval kvetiny, staral sa o prípadné domáce zvieratá.

Cenné veci uložte niekam mimo domova – k rodičom, priateľom.

Vypnite z elektriny všetky elektrické spotrebiče.

Vypnite tiež vodu a plyn.

Cestovanie do Chorvátska lietadlom
Chorvátska štátna letecká spoločnosť Croatia Airlines spája svojimi priamymi letmi Chorvátsko s väčšinou európskych destinácií: Amsterdam, Viedeň, Brusel, Frankfurt, Londýn, Mníchov, New York, Paríž, Rím, Sarajevo, Skoplje, Zürich, Düsseldorf, Kodaň, Podgorica a Priština, pričom v spolupráci s ďalšími aerolíniami spája Chorvátsko s celým svetom.

Letiská v Chorvátsku: Záhreb (najväčšie chorvátske letisko), Split, Dubrovník, Osijek, Zadar, Pula, Brač, Lošinj a Rijeka/Krk.

Cestovanie do Chorvátska autobusom
Chorvátsko má spojenie pravidelnými medzinárodnými autobusovými líniami so susednými krajinami a väčšinou západoeurópskych krajín. Autobusové stanice sa nachádzajú vo väčších chorvátskych mestách: Záhreb, Osijek, Rijeka, Pula, Split, Šibenik, Zadar, Dubrovník; informácie o autobusových linkách získate zo zahraničia najľahšie telefonicky na čísle +385 (0)1 61 12 789 z Chorvátska telefonicky na čísle 060 313 333.

Cestovanie do Chorvátska vlakom
Chorvátske železnice spájajú krajinu priamo so Slovinskom, Bosnou a Hercegovinou, Maďarskom, Talianskom, Rakúskom, Švajčiarskom, Nemeckom a Srbskom, v kombinácii s ostatnými linkovými vlakmi aj s takmer všetkými ostatnými európskymi krajinami.
Informácie o cestovnom poriadku nájdete na čísle 060 333 444. Informácie o medzinárodných železničných linkách na čísle: +385 1 4573 283 alebo na internetovej stránke: www.hznet.hr

Dopravné predpisy, ktoré byste mali vedieť

Chorvátsko má vynikajúce dopravné prepojenie, a to tak medzi morom a vnútrozemím, ako aj voči ostatným častiam Európy. Odporúčame Vám dodržiavať dopravné predpisy, ktoré sa veľmi neodlišujú od predpisov v ostatných európskych krajinách. Dôležité je však pripomenúť niektoré výnimky: povinne zapnuté svetlá vo dne v noci, používanie mobilného telefónu je, s výnimkou handsfree zariadenia, počas jazdy zakázané, povinné je používanie bezpečnostného pásu. Obsah alkoholu v krvi sa nepokutuje do úrovne 0.5 promile, no v prípade dopravnej nehody sa aj nižšia hodnota postihuje ako samostatný priestupok.

Obmedzenie rýchlosti:
Osady do 50 km/h;
Mimo osád do 90 km/h;
Diaľnica do 130 km/h pre motorky a automobily;
Diaľnica do 80 km/h pre motorové vozidlá s nebrzdeným prívesom, ako aj pre autobusy a autobusy s ľahkým prívesom.
24 hodinová nonstop služba na diaľnici – 1987.

Benzínové čerpacie stanice počas turistickej sezóny vo väčších centrách sú väčšinou otvorené od 0 do 24 hod mimo sezóny od 7 do 20 hod. Všetky čerpacie stanice majú v predaji Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super plus 98, Euro Diesel a Diesel, pričom lepšie zásobené benzínky majú aj plynové palivo.

Ako správne jazdiť v tuneloch

Chorvátsko, najobľúbenejšia dovolenková destinácia medzi slovenskými turistami, ponúka úchvatné výhľady, príjemné kúpanie aj priaznivé ceny….

Aby ste si dovolenku užili bez zbytočných problémov, pozrime sa, ako sa správne správať v tuneloch. Chorvátsko disponuje 44 tunelmi. Dôležité je dodržiavať aj maximálnu povolenú rýchlosť v tuneli. V Chorvátsku je to 100 km/h.

Na čo upriamiť pozornosť pri jazde chorvátskymi tunelmi
Pred vjazdom do tunela je potrebné zložiť si slnečné okuliare a zapnúť stretávacie svetlá. Takisto je nevyhnutné zavrieť okná a zapnúť cirkuláciu vo vnútri vozidla. Na čo by si motoristi mali dať pozor, je zapnúť si rádio na kanál dopravných informácií. Pred vjazdom do tunela je potrebné si stále skontrolovať stav paliva a teplotu motora a v neposlednom rade je dôležité sledovať dopravné značenie. Počas jazdy v tuneli je potrebné sledovať dopravné značenia a prispôsobiť im jazdu v tuneli. V tuneli v žiadnom prípade nie je možné otáčať sa, cúvať, meniť jazdné pruhy či blikať diaľkovými svetlami. V neposlednom rade je nutné dodržiavať bezpečnostnú vzdialenosť medzi vozidlami.

Čomu sa vyvarovať v tuneli
Najčastejšie chyby, ktoré motoristi robia v tuneli, patrí nedodržiavanie rýchlosti a vzdialenosti. V prípade, ak svietia výstražné značenia, nevstupujte do tunela. Ďalšou najčastejšou chybou je nedodržiavanie predpísanej vzdialenosti medzi vozidlami. Na čo by motoristi mali v neposlednom rade myslieť, je mať dostatok paliva a zapnuté stretávacie svetlá. V žiadnom prípade nie je v tuneli prípustné otáčať sa do protismeru.

Bezpečnosť a opatrnosť na prvom mieste aj v slovenských tuneloch
Aj v slovenských tuneloch platí zásada, že bezpečnému prejazdu tunelom napomáhajú technické inovácie, bezpečnostné prvky, ale predovšetkým ohľaduplné správanie vodičov. Súčasťou slovenských diaľnic je 11 tunelov, ďalšia trojica je vo výstavbe. Viete, ako sa správať v tuneli v prípade vzniku dopravnej nehody? Ak ste sa stali priamym účastníkom dopravnej nehody, je potrebné vyhľadať najbližšiu SOS kabínku a spojiť sa s operátorom tunela, ktorý situáciu vyhodnotí a následne Vám poskytne ďalšie potrebné informácie. Ak ste sa ocitli v kolóne, odstavte vozidlo čo najbližšie k obrubníku a počúvajte pokyny z autorádia na frekvencii, poprípade z tunelového rozhlasu. Zachovajte pokoj, vypnite motor a čakajte na ďalšie pokyny.

Požiar v tuneli
V prípade, že sa ocitnete v tuneli v čase vzniku požiaru, je nevyhnutné použiť hasiaci prístroj z SOS kabínky. V prípade, ak je požiar väčších rozmerov, je potrebné sa vyslobodiť z auta a opustiť tunel najbližším únikovým východom, pričom je nevyhnutné sledovať značenia na stenách tunela. Aj v tomto prípade je potrebné odstaviť vozidlo čo najbližšie k obrubníku, vypnúť motor, nechať kľúče v zapaľovaní a opustiť tunel najbližším únikovým východom sledujúc značenia na stenách tunela.

Čo je dobré vedieť o SOS kabínkach a zálivoch v tuneli
SOS kabínky sú od seba vzdialené maximálne 150 metrov a okrem prostriedku na spojenie s operátorom obsahujú aj dva hasiace prístroje. Núdzové zálivy sú od seba vzdialené maximálne 750 metrov, avšak pri tuneloch s dĺžkou pod 1500 m máme aspoň jeden, ktorý sa nachádza približne v strede tunela.

Váš domáci miláčik na dovolenke

Odporúčania ako sa správať na ubytovaní z ponuky zazivir ak s Vami na dovolenku ide aj Váš domáci miláčik.
Dovolenka so psom: áno alebo nie?
Ak ste sa rozhodli zobrať psíka so sebou na dovolenku, mali by ste si byť istí, že:
• váš psík je v dobrom zdravotnom stave a zvládne cestu
• vo vašej cieľovej destinácii nehrozia príliš veľké teploty (dobrý nápad je ísť na dovolenku k moru so psom mimo hlavnú sezónu, teda v mesiacoch máj, jún, september a október)
• váš psík dovŕšil vek 3 mesiacov.
Existuje veľa rôznych doporučení a názorov, ktoré sa týkajú o dovolenkovania s domácim maznáčikom. Ak sa nechcete rozlúčiť s najšantivejším členom Vašej domácnosti alebo si naopak myslíte, že by bolo pre ňho lepšie, keby nemenil svoje okolie, pripravili sme pár odporúčaní pre dovolenku s Vašim psom, mačkou a papagájom, , ktoré vám, dúfame, pomôžu pri rozhodovaní.
Jedna vec je istá: v dnešnej dobe existuje veľká škála ubytovacích možností pre tých, ktorí cestujú s domácim miláčikom, vďaka čomu je plánovanie dovolenky oveľa jednoduchšie.
Prv než začnete samotnú dovolenku plánovať, mali by ste vedieť, že zmena okolia a denného režimu je pre vaše domáce zvieratká oveľa stresujúcejšia, akoby ste mohli predpokladať. Preto by ste mali v prvom rade zvážiť, či chcete svoje domáce zvieratko vodiť so sebou alebo ho nechávať doma. V žiadnom prípade to nie je jednoduché rozhodnutie, pretože akokoľvek sa rozhodnete podstatne to vašu dovolenku ovplyvní. Najdôležitejšie faktory pri rozhodovaní o dovolenke s domácim zvieratkom sú: destinácia, dĺžka dovolenky a spôsob dopravy. . No hneď na začiatku je potrebné skontrolovať požiadavky a obmedzenia týkajúce sa samotného prevozu zvieraťa, pretože na tom závisí, či bude vôbec možné vziať ho so sebou.
Vhodné ubytovanie
V prvom rade si vyberte ubytovanie, v ktorom akceptujú aj domáce zvieratká. Dôležité je aj to, či máte malého alebo veľkého psa. Zvieratká nad 10 kg nebývajú prijímané vo všetkých hoteloch.
Pri pobyte so zvieratkom rátajte s príplatkami, ktoré sa líšia v závislosti od typu ubytovania.
Overte si taktiež, či sa v okolí nachádzajú pláže, kde je povolený prístup so psom.
Ak ste ubytovaní v súkromnom objekte, bude pre Vás určite dôležité, či sa pri objekte nachádza dvor, či ho využívajú aj iní hostia (v prípade, že má objekt viac ubytovacích jednotiek) ale aj ako ďaleko sú iné miesta, vhodné pre Vášho miláčika na venčenie.
Počas vášho pobytu nie je dovolené, aby ste vášho miláčika nechávali na ubytovaní samého a zatvoreného. Ak plánujete výlety, celodenný pobyt na pláži, prispôsobte sa tomu tak, aby aj Váš miláčik bol s vami.
Ak má váš pes problémy so správaním, nemá rád davy, je bojazlivý, priveľa šteká a ťažko znáša horúčavu, bolo by pravdepodobne lepšie nechať ho doma alebo u Vášho priateľa, ktorého dobre pozná. To isté platí, ak si myslíte, že sa Váš pes ťažko prispôsobuje novým miestam, ľuďom a situáciám. Ak máte šteňa, nové situácie, ľudia a miesta by preň nemali byť problémom, pretože to len šteňaťu pomôže zvyknúť si na Váš životný štýl. Avšak samotné cestovanie môže byť pre šteniatka únavné a nebezpečné – teplo nie je ich priateľom a pobyt na slnku môže byť veľmi nebezpečný.
Bezpečné cestovanie
Ak sa chystáte dovolenkovať so psom, ideálnou voľbou cestovného prostriedku je auto. Pre väčšiu bezpečnosť a pohodlie seba aj psa vám odporúčame vybaviť zadné sedadlá auta dekou a špeciálnym postrojom pre psa, ktorý pripomína bezpečnostný pás. Pri cestovaní robte častejšie prestávky, nezabúdajte psíka poriadne vyvenčiť a dbajte o jeho pitný režim. Teplota v aute by nemala byť nižšia od teploty vonku o viac ako 7° Celzia.

Ak plánujete prepraviť vášho domáceho miláčika autom.
Ak plánujete prepraviť vášho domáceho miláčika autom, musíte ho najskôr navyknúť na jazdu. Najlepšie by bolo začať s krátkym cvičením samotného sedenia s domácim zvieraťom v stojacom aute a postupne začať aj s krátkymi jazdami aby zviera pochopilo, že je cestovanie autom súčasť jeho života a nielen niečo, čo predchádza návšteve veterinára. Pre zvieratká je väčšinou príjemnejšie hľadieť smerom dopredu, nie cez bočné okienka, a preto to berte do úvahy, keď budete pre neho hľadať vhodné miesto. Ďalšou možnosťou je zvieracia prepravka, no uistite sa, že je dostatočne veľká a že sa v nej zviera môže voľne otáčať a bez problémov zdvihnúť. Majte tiež na pamäti, že by sa prepravka mala dať dobre upevniť aby sa predišlo nehode. Niektorým zvieratám môže preprava spôsobovať trápenie a preto ak je to možné, stiahnite niektoré okná, aby sa vyrovnal v aute tlak, a tým sa stala jazda príjemnejšou. Počas cesty počítajte s viacerými prestávkami, najmä, ak cestujete so psom, pre ktorého je venčenie nevyhnutnosťou a možnosťou vydať nahromadenú energiu. No a nakoniec, pripravte si dostatok liekov, pretože väčšina tých, ktoré pomáhajú nám, môžu poslúžiť aj domácim zvieratám.
Zdravie na prvom mieste
Aj keď je váš pes zdravý, pre istotu navštívte pred vycestovaním veterinára a choďte na preventívnu prehliadku. Overte si, či v krajine, do ktorej cestujete, je potrebné, aby bol psík zaočkovaný proti besnote alebo označený elektronickým čipom, prípadne tetovaním.

Dobrý nápad je, vybaviť vášmu psíkovi medzinárodný cestovný pas (PetPass). Tento doklad je tiež podmienkou pre uzavretie cestovného poistenia pre vášho maznáčika, ktoré využijete v prípade nečakaných zdravotných ťažkostí, ale aj škôd.
Bez ohľadu na druh Vášho domáceho maznáčika, bolo by dobré urobiť všetky potrebné opatrenia, ktoré sa týkajú ich zdravia – od očkovania až po čistenie od parazitov. Okrem toho sa uistite, či sú v krajine, do ktorej idete, predpísané nejaké špeciálne očkovacie látky. Pri cestovaní s domácimi miláčikmi majte na pamäti, že ich môže skontrolovať polícia a vyžadovať aj medzinárodný veterinárny certifikát ako dôkaz o zdraví zvieraťa. Ak na cesty vezmete svojho psa, mačku alebo papagája, musíte myslieť na všetky dokumenty, ktoré sú potrebné. Pokiaľ ide o Chorvátsko, zviera budú kontrolovať, budete musieť preukázať medzinárodné osvedčenie o jeho zdraví (veterinárny certifikát) respektíve pas, kde sa uvádza majiteľ, ako aj potvrdenie o očkovaní (očkovanie proti besnote je povinné). Okrem toho musí mať zviera mikročip alebo dobre čitateľné tetovanie vytvorené pred 3. júlom 2011.
Navyše je v Chorvátsku zakázaný dovoz alebo prechodný pobyt nebezpečných psov – ako je pitbull teriér a jeho kríženci, ktorí nie sú uvedení v registri Medzinárodnej kynologickej federácie.
A nakoniec, ak plánujete cestu do Chorvátska s viac ako piatimi domácimi miláčikmi, vedzte, že môžu byť na hraniciach veterinárne kontrolované.
Starostlivosť o psíka na dovolenke
Aj na dovolenke potrebuje váš psík pravidelný príjem potravy (pozor na pokazené konzervy) a vody (nie ľadovej). Vyhýbajte sa priamemu slnku a na dlhé prechádzky so psom sa radšej vyberte večer.
Kúpanie v mori je obľúbenou činnosťou mnohých psov. Vyberajte bezpečné pláže, podľa možností s pieskovým alebo štrkovým dnom, kde nie sú ostré kamene ani morskí ježkovia. Dávajte taktiež pozor na to, aby to váš psík neprehnal s pitím slanej vody, ktorá by mu mohla spôsobiť tráviace ťažkosti.
a POZOR – na ostrove VIR – je na väčšine pláži zákaz kúpania so psom.
Pláž pre psov na VIRE – je : Virić, Uvala svinja, Duboka draga, Site alebo z druhej strany mosta – Privlacka plaža pre psov – avšak všade kde budete musí byť váš psík na vôdzke.

Keď ste sa raz rozhodli, že chcete dovolenkovať s domácim zvieratkom, je čas preveriť praktické detaily, ktoré sa týkajú destinácie alebo konkrétneho ubytovacieho zariadenia.

Keď hovoríme o psoch, pravdepodobne sa nebudete môcť dočkať, kedy sa s ním vydáte na pláž, najmä ak má rád kúpanie. ..myslite na to, že Váš pes potrebuje chládok a aj ochranu pred slnkom. Preto sa snažte podľa toho zariadiť – vezmite si slnečník alebo stan, krémy s ochranným faktorom a pitnú vodu. Vezmite mu aj hračky aby sa mohol dostatočne zabaviť aj na pláži. A vyhraďte si dostatok času aby sa vybehal a minul energiu, ktorá sa nahromadí obmedzeným pohybom počas dní dovolenky.
Ak z nejakého dôvodu Váš pes nebude chcieť vojsť do mora, bolo by dobré aby ste ho do toho netlačili ale naopak ho pustili aby si užíval hru na pláži. Ešte raz zdôrazňujeme aké je dôležité so sebou nosiť krém, ktorý zmierňuje začervenanie kože a môže poslúžiť aj Vášmu psovi ak ho bodne nejaký hmyz alebo môže uľaviť uboľaveným labkám od horúceho piesku na pláži. Hodiť sa Vám bude aj pinzeta, ktorou rýchlo odstránite kliešťa alebo tŕň z kože psa. Kamkoľvek idete, noste so sebou misku a vodu na pitie, pretože veľké horúčavy sú pre Vašeho psa nebezpečné.
Ak budete na vášho psíka dávať pozor, užijete si spolu kopec zábavy a vynikajúcu, pohodovú dovolenku, na ktorú budete ešte dlho spomínať.

 

 

 

Translate »