KÓDEX PORTÁLU ZAŽI VIR

a

REZERVAČNÉ PODMIENKY 

Rezervácia ubytovania a platba

 • Ubytovanie je možné rezervovať  e-mailom cez kontaktný formulár či osobne priamo v objekte aj na sezonu vopred.
 • naša preferovaná voľba komunikácie je e-mail. 
 • Záloha na ubytovanie je stanovená vo výške od 15 do 35% z celkovej sumy za ubytovaciu jednotku a dĺžku pobytu. Cenová kalkulácia pobytu a číslo účtu budú zaslané v súhrnej ponuke.
 • Úhradu zálohy je nutné vykonať prevodom na bankový účet prenajímateľa alebo zastupcu združenia prenajímateľov blogu zazivir.sk (v EUR), a to najneskôr do 48 hodín odo dňa rezervácie.
 • Záväzná rezervácia bude záujemcovi následne potvrdená. Záujemca ako potvrdenia dostáva voucher, ubytovací poukaz s podmienkami nástupu, s ktorými bol oboznámený a uhradou poplatku s nimi súhlasí a taktiež obdrží lokalitu ubytovania.
 • Prenajímateľ si vyhradzuje právo prenajať ubytovaciu jednotku ďalšiemu záujemcovi v prípade, že nedostane rezervačnú zálohu (úhradu) v uvedenom – dohodnutom termíne.
 • Doplatok pobytu je hradený hotovosti priamo prenajímateľovi respektíve službe na príjem hostí v deň príchodu (v EUR).

Cena ubytovania

 • V cene ubytovania sú zahrnuté základné služby uvedené vždy u konkrétnej ubytovacie jednotky v sekcii „naše apartmány“.
 • Prenajímateľ ručí za konečnú cenu ubytovania bez ďalších poplatkov, ako bola uvedená v cenovej kalkulácii, na základe ktorej bola uhradená záloha.
 • V prípade, že do rezervovanej ubytovacej jednotky príde viac osôb, než je kapacita jednotky, vyhradzuje si prenajímateľ právo neposkytnúť ubytovanie nenahlásených osobám.
 • Cena za ubytovaciu jednotku je pevne stanovená.
 • doplatky a príplatky k danému ubytovaniu sú jasne stanovené a špecifikované pri jednotlivom opise ubytovania.

Check-in / Check-out

 • Začiatok pobytu – v 14:00 h v deň príchodu
  Koniec pobytu – v 9:00 h v deň odchodu
  (pokiaľ nie je vopred dohodnuté inak)

Zrušenie rezervácie

 • Rezerváciu je možné zrušiť písomne (emailom). – uhradená záloha je nevratná.

Dôležité

 • Podľa zákona RH o poskytovaní služieb ubytovania vyplýva povinnosť vystaviť doklad o zaplatení iba na čiastku prijatú v hotovosti, úhrada prijatá vopred pod pojmom „záloha“ ako je uvedené hore je nevratná a doklad o úhrade je váš výpis z účtu a potvrdenie o prijatí úhrady.
 • Výmena za voucher na ďalšie obdobie je možné iba, ak je celoeurópsky vyhlásená epidémia alebo pandémia a nie je možný slobodný presun cez hranice.
 • V prípade ak je podmienka pri otvorených hraniciach test alebo iné podmienky vášho štátu po návrate z cudziny a klient, ktorí má platnú rezerváciu v apartmánoch toto odmietne a uvádza ako dôvod nemožnosti čerpať službu ubytovania, toto nebude považované ako relevantný dôvod na presun rezervácie. Rovnako ako vy aj my si ceníme svoje zdravie ale STRACH pri otvorených hraniciach nie je dôvod na výmenu za voucher na ďalšie obdobie.
 • Zákon RH predpisuje obdobie na kedy je možné poskytnúť otvorený voucher na nasledujúcich 180 dní odo dňa kedy je predpokladaný dohodnutý dátum vášho ubytovania.

ZAŽI VIR portál a KÓDEX

Sme iba sprostredkovatelia ubytovacích služieb, nie poskytovatelia

Nie sme cestovná agentúra ani kancelária

Nemáme služby delegáta

Stránka ZAŽI VIR je združenie majiteľov objektov – apartmánov na ostrove Vir. Toto združenie rovnako ako poskytovatelia ubytovania (majitelia) sú fyzické osoby, v zmysle predpisov a zákonov krajiny, kde sa služba ubytovania v domácnosti poskytuje. Tento zákon v Chorvátskej republike je odlišný od zákonov o podnikaní na Slovensku či v Čechách. Osoby majitelia nie sú povinní otvoriť si SZČO – živnosť ani s.r.o. (firmu), ale podnikajú na základe oprávnení a povolenia (kategorizácie).

Majú určenú výšku (hranicu) povoleného príjmu z poskytovania týchto služieb a dane platia paušálne. Teda nie je nutné, aby zdaňovali každý mesiac, robili daňové priznania a iné náležitosti ako to poznáte u Vás na Slovensku či Čechách. Preto Vás zdvorilo žiadame, aby ste si nemiestne poznámky o “zárobkoch” odpustili.

V konečnom dôsledku ste si ubytovanie vybrali samy. Tak ako sú rôzne ceny ovocia a zeleniny, tak sú aj rôzne ceny ubytovania v apartmánoch. Na tieto ceny vplýva trhová politika tvorby cien, ale aj prevádzkové náklady na konkretnu nehnuteľnosť, objekt, apartmán. Niektorí domáci – majitelia, vlastníci si prevádzkové veci riešia vo vlastnej réžií, niektorí žial sú mimo lokality daného objektu a zamestnaní a teda musia si zaobstarať služby a správu svojho objektu – apartmánu s čím sú spojené aj určité výdavky.

Mali sme potrebu Vám to vysvetliť, pretože majiteľka tohto portálu pani Miriam Kelečić iba poskytuje svoje webové miesto a tiež tu má objekt – apartmány, ktoré vlastní ich rodina. Pani Miriam je občan Chorvátskej republiky a vzťahujú sa na ňu predpisy a zákony republiky, kde má trvalý pobyt. To, že Vám aj nám majiteľom poskytla svoje meno, teda výhody a garanciu pre nás aj pre Vás, že máte istotu zajednaného ubytovania a my hostí v našich apartmánoch, je jej dobrá vôla a je v súlade so všetkými predpismi ako takéto služby Vám môžeme poskytovať.  My ako majiteľia apartmánov sme jej za to od srdca vďační.

prioritou  tejto stránky – portálu a teamu osôb “na predaji” je ponúknuť v čo najkratšom čase to najvhodnejšie pre Vás v pomere kvalita cena

Všetky informácie ohľadom ubytovania máme iba sprostredkované majiteľom (poskytovateľom), my Vám ich plne poskytujeme, nič nezatajujeme.

Radi poskytneme aj ďalšie informácie, odporúčania nájdete v sekcii blog a podblog…, to všetko podľa našich skúseností. Ide však iba o odporúčanie, za aktuálnu kvalitu odporúčaných služieb nezodpovedáme.

Podrobnosti a detaily vybavenia jednotlivých apartmánov máte plne k dispozícii na webových stránkach www.zazivir.sk a starostlivé preštudovanie ponúkaného apartmánu je iba na Vás. Na neskoršie reklamácie (chýbajúca mikrovlnná rúra a pod.) nebudeme brať ohľad.

Portál ZAŽI VIR, taktiež nie je povinní odpovedať na otázky akí tip vybavenia sa nachádza vo vybavení jednotlivých apartmánov, na to slúžia fotografie ubytovania, ktoré sú pri každom apartmáne zverejnené. Majiteľ si vyhradzuje právo v prípade ak dôjde k poškodeniu malých elektrických spotrebičov ako sú varná kanvica, kávovar alebo iné nad rámec spotrebiče (mimo chladničky a šporáku), že nie je povinní v priebehu sezóny zabezpečiť noví spotrebič.

Ak sa vyskytne nejaký problém typu:

Nefunkčný TV, WIFI,  vyššia moc po zásahu bleskom,  chýbajúca mikrovlnka, uterák ktorí ste očakávali, náhla pleseň, predezinfikovaná miestnosť, výpadok elektriky, upchaté wc, nedostatočný tlak vody či ohrev a iné

Toto sa bohužiaľ stáva, nás aj majiteľa to samozrejme mrzí, ale sú veci, ktoré neovplyvníme. Avšak nie je bohužiaľ v našich silách všetko riešiť. Niektoré veci rieši SLUŽBA DOMAR (je to osoba, ktorá zabezpečuje ubytovanie hostí a na konci pobytu preberá apartmán) alebo priamo majiteľ či osoba, ktorá Vás prijala na ubytovanie, ktorá je uvedená na každom ubytovacom voucheri. Prosím, kontaktujte túto službu a riešte s nimi, avšak službu Domar nie je možné využívať na upratovanie počas ubytovania v prípade ak bola nutná intervencia opravára,  jedine za poplatok.

My pomáhame riešiť až naozaj závažné problémy, nie však nefunkčný TV, wifi.

CHECK IN 14.00 – 14.30 HOD, CHECK OUT DO 10.00 HOD niekde už o 9HOD

Apelujeme na dôsledné dodržiavanie. V prípade oneskorenia, prosíme o komunikáciu so službou DOMAR, vyhnete sa potom zbytočnému čakaniu. Ak si dohodnete príchod nasledujúce ráno, tak Vás zdvorilo žiadame, aby to bolo v čase od 8 hodiny nie skôr! (DOMAR je názov pre osobu, ktorá príjma na ubytovaní hostí, či už majiteľ alebo platená služba vlastníka objektu)

Ak sa z dôvodu veľkého objemu prác pri výstupe hostí pred Vami stane, že v tom istom dni je výstup zo všetkých apartmánov a rovnako je v ten istý deň aj vstup, má majiteľ právo Vám Check In posunúť a my Vás o tom budeme dostatočne vopred informovať.

Vtedy Vám odporúčame pri skoršom príchode navštíviť pláž Radovanjica, kde je reštaurácia ZODIAC či  Paradiso, sú tu wc a pri cafe Bar ZODIAC priamo pri pláži viete aj parkovať. Využite tento čas na zábavu jedlo pri mori obzvlášt po tak dlhej ceste na vytúženú dovolenku isto je to lepšie ako zbytočne ísť na ubytovacie zariadenie, kde parking nie je možný a ani apartmány nebudú ešte upratané. Majitelia sa snažia robiť maximum pre rýchlosť tohto procesu niekde si môžu dovoliť aj upratovaciu službu, ktorá pri objekte aj v tom čase parkuje. Práve preto nie je možné pre Vás parkovanie pri objekte a my sa snažíme Vám nájsť spôsob ako príjemne stráviť čas pred tým než sa ubytujete. (Berte do úvahy aj to, že uličky na ostrove Vir su naozaj niekde úzke.)

Zvolená trasa na Vir a späť je Vaša individuálna voľba, Nenesieme zodpovednosť za zápchy, nehody, poruchy na vozidlách, čakanie na mýtniciach, uzávierky tunelov a pod.

Ku každému apartmánu je spravidla jedno parkovacie miesto, vo veľkosti bežného osobného automobilu. Ak sa rozhodnete ísť viacerými vozidlami, parkovanie pre druhé vozidlo si hosť zaisťuje sám na vlastnú zodpovednosť.

Parkovanie na Vire, rovnako ako v iných obľúbených turistických destináciách, je všeobecný problém. Vir má však jednu veľkú výhodu, že k ubytovaniu je parkovanie v cene ubytovania – zdarma a nie je nutné dodatočne hladať parkovisko, kde počas celého Vášho pobytu máte odparkované vaše auto a je to spoplatnené. Avšak ak máte veľkú dodávku, ktorou plánujete pricestovať viacero rodín do viacerých apartmánov, prosím informujte nás o tomto a preverte si možnosti parkovania takéhoto vozdila pri vami vybranom apartmáne. 

Vzájomný rešpekt, slušnosť, úcta, slušná komunikácia je náš spôsob komunikácie. Nadávky, vydieranie, arogancie, prehnané požiadavky…Na tento štýl správania/jednania naozaj reagovať nebudeme

Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemnú dovolenku.

KOLEKTÍV ZAŽI VIR

 

Translate »