Ocenenia a partneri

Dlhoročnú prácu pani Miriam Kelečić ocenilo aj vedie obce Vir oficiálnym uznaním. Sme vďační za možnosť vzájomnej spolupráce a pomoci pri rozvoji turistického ruchu v tak krásnom prostredí, akým Vir nepochybne je. Taktiež je to dôkaz našej dôveryhodnosti a neutíchajúcej snahe po skvalitňovaní naších služieb aj turistických služieb všeobecne. Veríme, že spolupráca poskytovateľov bude aj naďalej na tej správnej ceste v prospech turistov, domácich a celého Viru.
So svojou geografickou polohou, prírodnými črtami a súčasným vývojom z pohľadu ekonomického hľadiska sa ostrov Vir zameriava na rozvoj cestovného ruchu. Strategická voľba obce je investovanie do rozvoja cestovného ruchu ako hlavnej hospodárskej činnosti a ako základ siete, na ktoré nadväzuje celkový ekonomický rozvoj na celom území ostrova Vir.
Program Konkurencieschopnosť predpokladá prevádzku spoločnosti “Virtourism” d.o.o., ktorá je vo vlastníctve obce, čo ju robí hlavnou hnacou silou turistického rozvoja v meste Vir. Očakáva sa, že bude nositeľom programu konkurencieschopnosti. S ohľadom na projekty, ktoré sú definované v tejto stratégii, zdrojom cestovného ruchu, prevezme riadenie projektu pre realizáciu stanovených vývojových projektov v oblasti cestovného ruchu. Prínosom projektu reorganizácie společnosti.
„VIR TURIZAM” sa premieta do celkovej organizácii turistických aktivít, konsolidácia ubytovania v súkromí, poskytovanie kompletnej podpory „agency service“ všetkym súkromným prenajímateľom prostredníctvom propagácie a predaja cestovnej kancelárie kapacity a bezpečného vykonávanie “Stratégia rozvoja cestovného ruchu” a “Operačný plán”, profesionálne riadenie projektov, vytváranie štandardov v oblasti cestovného ruchu a otvorenie veľkého počtu nových pracovných miest.
Pani Miriam Kelečić je naším dlhoročným partnerom v rozvoji turizmu pre slovenský a český trhu. Počas celého roka pani Miriam Kelečić úzko spolupracovala s cestovným ruchom Vir TURIZAM d.o.o. rozvíja reklamné projekty a mediálnu podporu ostrova Vir a svojou osobnou angažovanosťou priamo zvyšuje počet návštevníkov mesta Vir. 

Obec Vir

Virski list

Vir Turizam

Otok Vir

Bratislavské noviny

Fit family radio

Travel channel Slovakia

Turističke priče

Stay safe in Croatia

Croatia full of life

Translate »