Dopravné predpisy, ktoré byste mali vedieť

18. 09. 2022

Chorvátsko má vynikajúce dopravné prepojenie, a to tak medzi morom a vnútrozemím, ako aj voči ostatným častiam Európy. Odporúčame Vám dodržiavať dopravné predpisy, ktoré sa veľmi neodlišujú od predpisov v ostatných európskych krajinách. Dôležité je však pripomenúť niektoré výnimky: povinne zapnuté svetlá vo dne v noci, používanie mobilného telefónu je s výnimkou handsfree zariadenia, počas jazdy zakázané, povinné je používanie bezpečnostného pásu. Obsah alkoholu v krvi sa nepokutuje do úrovne 0.5 promile, no v prípade dopravnej nehody sa aj nižšia hodnota postihuje ako samostatný priestupok.

Obmedzenie rýchlosti
  • Osady do 50 km/h;
  • Mimo osád do 90 km/h;
  • Diaľnica do 130 km/h pre motorky a automobily;
  • Diaľnica do 80 km/h pre motorové vozidlá s nebrzdeným prívesom, ako aj pre autobusy a autobusy s ľahkým prívesom.
Doklady a autosedačka

Každý vodič musí mať pri sebe platný vodičský, technický preukaz, ako aj doklad o poistení – tzv. zelenú kartu.
Ak vodič nie je zároveň aj majiteľom auta, policajt si môže vypýtať aj overené prehlásenie majiteľa auta (v chorvátskom alebo anglickom jazyku), že auto vodičovi naozaj požičal. Na chorvátskych cestách musí mať dieťa do 5 rokov povinne autosedačku.

Podľa platnej legislatívy je možné maloleté dieťa prevážať pripútané ​v detskej autosedačke ​len na zadných sedadlách. Na prednom sedadle je možné prevážať v detskej autosedačke len dieťa vo veku do dvoch rokov pri splnení zákonom stanovených podmienok.

Predpisy

Zákon o bezpečnosti cestnej premávky (NN 67/08)

Na ceste v obci je najvyššia povolená rýchlosť 50 km/h, resp. rýchlosť povolená dopravnou značkou pre celú obec alebo jej časť.

Peňažné pokuty za prekročenie najvyššej rýchlsoti v obci

Od 5,000 do 15,000 kún alebo trest väzenia 60 dní za prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti v obci alebo rýchlosti, ktorú povoľuje dopravná značka, o viac ako 50 km/h – 2,000 kún – za prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti v obci alebo rýchlosti, ktorú povoľuje dopravná značka, o 30 až 50 km/h – 1,000 kún –za prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti v obci alebo rýchlosti, ktorú povoľuje dopravná značka, o 20 až 30 km/h – 500 kún – za prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti v obci alebo rýchlosti, ktorú povoľuje dopravná značka, o 10 až 20 km/h – 300 kún – za prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti v obci alebo rýchlosti, ktorú povoľuje dopravná značka, o 10 km/h Na ceste mimo obce určuje najvyššiu povolenú rýchlosť dopravná značka, maximálne hodnoty sú: – 130 km/h na diaľnici; 110 km/h na cestách určených výlučne na premávku motorových vozidiel a na rýchlocestách; 90 km/h na ostatných cestách.

Páchateľovi priestupku, ktorý nezaplatí finančnú pokutu na mieste spáchania priestupku, sa vydá priestupkový príkaz s pokynom, že finančnú pokutu môže zaplatiť do ôsmich dní odo dňa doručenia priestupkového príkazu. Kvôli zabezpečeniu vykonania pokuty alebo ochranného opatrenia, resp. zabezpečenia prítomnosti na priestupkovom konaní, môže policajt osobe, ktorá nemá bydlisko alebo trvalý pobyt v Chorvátskej republike, dočasne odobrať cestovný, alebo iný doklad slúžiaci na prechod štátnej hranice, až kým nebude odstránený dôvod odobratia –najdlhšie však na osem dní.

Alkohol v krvi

Vodič vozidla kategórie A1, A2, A, B, B+E, F, G a M nesmie viesť vozidlo na ceste ani začať viesť vozidlo, ak má v organizme obsah opojných látok alebo alkoholu vyšší ako 0,50 g/kg, resp. zodpovedajúce množstvo miligramov v litri vydýchnutého vzduchu. – ak vodič, ktorý má v organizme do 0,50 g/kg alkoholu, urobí nejaký priestupok, bude za tento priestupok potrestaný, pričom sa šoférovanie s obsahom alkoholu v krvi do 0,50 g/kg bude považovať za osobitný priestupok; peňažná pokuta je 700 kún dostane vodič, ktorý spraví priestupok a bude mať v organizme do 0,50 mg/kg alkoholu – peňažnú pokutu od 1,000 do 2,000 kún dostane vodič, ktorý spraví priestupok a bude mať v organizme od 0,50 do 1,0 g/kg alkoholu – peňažnú pokutu od 2,000 do 5,000 kún dostane vodič, ktorý spraví priestupok a bude mať v organizme od 1,0 do 1,5 g/kg alkoholu – peňažnú pokutu od 5,000 do 15,000 kún, alebo trest väzenia do 60 dní dostane vodič, ktorý spraví priestupok a bude mať v organizme viac ako 1,5 g/kg alkoholu alebo bude pod vplyvom drog 

Svetlá

Počas zimného času musia byť na motorových vozidlách počas jazdy cez deň zapálené denné alebo stretávacie svetlá. 

Prilby

Vodič motocyklu alebo mopedu a osoby, ktoré sa prevážajú týmto vozidlom, musia počas jazdy na ceste mať na hlave predpísanú a riadne pripevnenú ochrannú prilbu. Ochrannú prilbu musia počas jazdy na ceste nosiť na hlave aj vodiči bicykla mladší ako 16 rokov. Ak vodič motocykla alebo mopedu a osoba, ktorá sa preváža, počas jazdy na ceste nemajú na hlave ochrannú prilbu, budú potrestaní peňažnou pokutou 700 kún. Výška pokuty pre cyklistu za nenosenie ochrannej prilby počas jazdy na ceste je 300 kún. 

Bezpečnostné pásy a deti v automobile

Vodič a cestujúci sú povinní pripútať sa počas jazdy v motorovom vozidle na sedadlách, ktoré sú vybavené bezpečnostnými pásmi – dieťa mladšie ako 5 rokov sa môže prevážať len na zadných sedadlách a to v osobitnej bezpečnostnej sedačke, ktorá je k vozidlu pripevnená bezpečnostným pásom vozidla alebo osobitnými sponami vozidla – dieťa staršie ako 5 rokov a mladšie ako 12 rokov sa môže prevážať len na zadných sedadlách. Dieťa musí sedieť na osobitnom podstavci prispôsobenom jeho výške tak, aby sa mohlo pripásať bezpečnostným pásom. – vodič motorového vozidla môže prevážať dieťa do dvoch rokov na prednom sedadle vozidla v prípade, že vozidlo nemá air bag pre spolujazdca alebo ak je air bag pre spolujazdca vypnutý a ak sa dieťa preváža v bezpečnostnej sedačke postavenej v protismere jazdy, ktorá je pripevnená k vozidlu pomocou bezpečnostného pásu alebo osobitnými sponami vozidla 

Mobil

Vodič motorového vozidla počas jazdy nesmie používať mobilný telefón ani žiadne iné prístroje takým spôsobom, aby zmenšili možnosť reagovania a bezpečného vedenia motorového vozidla. Mobilný telefón sa počas jazdy môže používať, ak sa používa zariadenie, ktoré umožňuje jeho používanie bez použitia ruky. Pokuta: 500 kún.

Antiradar

Nie je povolené používať zariadenia, ktorých cieľom je odhaľovanie prístrojov, ktoré používajú kompetentné osoby na dozor nad cestnou premávkou. Ak príslušník polície nájde na alebo vo vozidle takéto zariadenie, prikáže vodičovi, aby ho odstránil. Ak to vodič odmietne, zariadenie bude odstránené na náklady vodiča. Pokuta: 2,000 kún

Na šoférovanie auta v Chorvátsku stačí slovenský vodičský preukaz (ružová kartička alebo euro- vodičský preukaz). Tiež je potrebné mať zo sebou technický preukaz a doklad o poistení – zelenú kartu.

Šoférovanie auta

Cudzinec, ktorý sa zdržiava v Chorvátsku, môže na základe platného vodičského preukazu vydaného príslušným orgánom zahraničnej krajiny, viesť motorové vozidlo na území Chorvátska.

Na šoférovanie auta v Chorvátsku stačí slovenský vodičský preukaz (ružová kartička alebo euro- vodičský preukaz). Tiež je potrebné mať zo sebou technický preukaz a doklad o poistení – zelenú kartu.

Postup v prípade nehody

Policajt je povinný vykonať obhliadku miesta automobilovej nehody, ak účastníkom nehody je vozidlo so zahraničným EČV.

Cesta do Chorvátska na požičanom aute

Vodič je povinný pri vyzvaní predložiť vyhlásenie majiteľa vozidla o zapožičaní auta s overeným podpisom majiteľa vozidla – preložené do chorvátskeho alebo anglického jazyka. Vyhlásenie by malo obsahovať osobné údaje majiteľa vozidla, osobné údaje osoby, ktorej auto zapožičiava a údaje o vozidle z technického preukazu. Ak ide o auto na leasing a teda majiteľom vozidla je oficiálne leasingová spoločnosť, informujte o bežnej praxi v takýchto prípadoch priamo v konkrétnej leasingovej spoločnosti.

Diaľnice v Chorvátsku

Slovenskí dovolenkári najčastejšie jazdia po diaľnici A1, ktorá sa začína pri Záhrebe, ide na juhozápad smerom k moru a neskôr sa otočí na juh a pokračuje popri pobreží Jadranského mora. Celkovo má dĺžku 483 kilometrov.

Prechádza okolo destinácií ako Zadar, Šibenik, Split a Makarska a aktuálne sa končí pri meste Ploče. Odtiaľ sa dá po okresných cestách pokračovať cez Bosnu a Hercegovinu až do Dubrovníka.

Okrem diaľnice A1 využívajú dovolenkári dve diaľnice, ktoré ich privedú od hraníc k mestu Záhreb:
Cestujúci zo Slovinska využijú diaľnicu A2, ktorá sa začína pri hraničnom priechode Macelj – tento úsek je dlhý 60 kilometrov.
Diaľnica A4 prichádza do Záhrebu od maďarského hraničného priechodu Goričan/Letenye – tento úsek má približne 90 kilometrov.
Mesto Záhreb sa obchádza po diaľničnom obchvate, za ktorého prejazd sa mýto nevyberá.
Ako funguje mýto v Chorvátsku
Na mýtnych bránach môžete platiť chorvátskou menou (kunami), eurami aj platobnými kartami. V prípade platby eurami sa cena v kunách prepočítava mierne nevýhodným kurzom a vodič dostane výdavok v kunách.
Práve pri platobných bránach vznikajú najväčšie zápchy, a to najmä v lete cez víkend, keď sa presúva najviac dovolenkárov. Bránu Lučko pri Záhrebe, ktorou sa začína diaľnica A1, museli rozšíriť na 15 prúdov, okrem nej sa na pri Záhrebe môžete pripojiť na diaľnicu cez desaťprúdovú bránu Demerje.
Za cestu po diaľnici od hraníc k moru zaplatíte na mýte – podľa vzdialenosti – približne od 20 do 40 eur.

Za chorvátske diaľnice môžete zaplatiť elektronicky pomocou systému ENC. Touto skratkou sú označené aj mýtne brány, cez ktoré môžete prejsť len s mýtnou jednotkou.
Výhodou elektronického mýta je to, že prejazd cez mýtne brány je rýchlejší. Stále musíte pred rampou zastaviť, no po pípnutí palubnej jednotky môžete ďalej pokračovať. V pruhoch vyhradených pre elektronické mýto navyše zvyčajne stojí menej ľudí.
Elektronické mýto je aj lacnejšie o 21,74 percenta pri všetkých spôsoboch dobíjania. Za 100 kún si tak nabijete kredit v hodnote 127,78 kuny.
Palubnú jednotku si môžete kúpiť s kreditom v troch hodnotách:
Mýtnu jednotku predávajú na diaľničných priechodoch a čerpacích staniciach, lepí sa na čelné sklo. Uvádzaná výdrž batérie je okolo päť rokov, v prípade vybitia si musíte vymeniť palubnú jednotku za novú, čo by malo byť bezplatné.

Mýto si môžete nabiť na tejto internetovej stránke. Môžete si tiež kúpiť kupón na čerpacích staniciach (v hodnote 100, 300, 500 alebo 900 kún) a kredit si dobiť odoslaním kódu cez SMS.
https://prodaja.hac.hr/.
Palubná jednotka je registrovaná na meno, nie na evidenčné číslo auta, je preto prenosná. Môžete si ju napríklad požičať od známych.

Pozor: Tak ako na Slovensku prevádzkuje všetky diaľnice Národná diaľničná spoločnosť, v Chorvátsku je diaľničná sieť rozdelená medzi štyroch rôznych prevádzkovateľov. O výber mýta na diaľnici A2 sa stará firma Autocesta Zagreb-Macelj, ktorá nepodporuje elektronický výber mýta, takže ak idete do Chorvátska cez Slovinsko, od hraníc po Záhreb za mýto zaplatíte len v hotovosti alebo platobnou kartou.
Okrem diaľničného mýta v Chorvátsku musia vodiči počítať aj s diaľničnými známkami v krajinách, cez ktoré budú do Chorvátska prechádzať – Maďarsko alebo Slovinsko a Rakúsko.
Maďarsko prešlo na elektronické diaľničné známky už v roku 2008. Diaľničná známka sa registruje na evidenčné číslo vozidla, vodič sa pri kontrole musí vedieť preukázať dokladom o jej zaplatení.
Okrem predajných miest, ako sú čerpacie stanice či hraničné priechody, si môžete maďarskú diaľničnú známku kúpiť aj cez internet alebo prostredníctvom SMS.
Okrem Maďarska a Slovenska zaviedlo elektronickú diaľničnú známku už aj Rakúsko, hoci naďalej ostáva v ponuke aj klasická nalepovacia. Na výber je desaťdňová, dvojmesačná a ročná známka.
V prípade elektronickej vodič pri kúpe zadá evidenčné číslo vozidla, štát registrácie vozidla, e-mailovú adresu a spôsob platby. Nevýhodou je nutnosť si elektronickú známku kúpiť 18 dní vopred, vodič si ju tak nemôže kúpiť, až keď sa blíži k hraniciam – dôvodom je lehota ochrany spotrebiteľa.

Môžete si tiež prečítať

Na čo nezabudnúť pred dovolenkou

Na čo nezabudnúť pred dovolenkou

Dovolenka pri mori, zoznam vecí, ktoré nesmiete zabudnúť: Prichádza leto a s ním aj očakávaný dovolenkový čas, ktorý strávi opäť množstvo Slovákov...

Potápanie v Chorvátsku

Potápanie v Chorvátsku

Všetci sa zhodujú, že v Chorvátsku sú miesta, kde vás príroda okúzli neuveriteľnou krásou. Tiež podmorský svet Chorvátska ukrýva miesta úplne...

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie

Či už cestujete do zahraničia na dovolenku, za nákupmi alebo na návštevu rodiny, Vyskladajte si cestovné poistenie podľa seba vážneho akútneho...

Translate »