Ako získať opravnenie na čln

8. 11. 2022

Chcete vyplávať na more, neviete kde začať? Ste tu správne.

Každý kapitán lode alebo vodca malého plavidla musí mať pri sebe nielen potrebné doklady, ktoré ho oprávňujú viesť dané plavidlo, ale aj doklady o lodi, palubný denník a dokonca aj zoznam pasažierov s ich osobnými údajmi. Upravuje to zákon o vnútrozemskej plavbe. Zákon myslí aj na vodné skútre a malé plavidlá pre ktoré tiež platia prísne pravidlá. „Keď chcem jazdiť na skútri, musím si spraviť skúšky na vodcu malého plavidla, musí byť zákonne poistený, na Štátnej plavebnej správe aj prihlásený, musí mať evidenčné číslo.“

Zistite, aké kategórie lodných licencií existujú

Ako získať vodičský preukaz na čln, čln, malý čln, jachtu, loď? Aké sú kategórie povolení pre plavidlá? Odpovede nájdete nižšie. 

Rovnako ako pri autách, aj na lode existujú kategórie preukazov – od základných amatérskych až po vysoko profesionálne. S tým, že s člnmi je to oveľa náročnejšie. Rovnako ako samotné plachtenie je náročnejšia zručnosť v porovnaní s jazdou na ceste. Kapitán lode (na plachtách, na motore) je z hľadiska zložitosti niečo medzi vodičom auta a pilotom lietadla. A to je dôvod, prečo pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ostatných treba brať kormidlo mimoriadne vážne.

Akonáhle má loď, aj tá najmenšia, motor, musí mať vodiča s vykonanou skúškou. Od veľkosti plavidla, teda od všetkého, čo má napísané v jeho plavebnom preukaze, sa bude odvíjať aj kategória „vodič“, ktorá sa pohybuje v piatich úrovniach – od základného amatérskeho Certifikátu pobrežnej plavby kategórie A až po vysoko profesionálny Certifikát. spôsobilosti pre manažéra jácht kategórie B.

Osvedčenie o kvalifikácii manažéra lode kategórie A je možné získať už vo veku 15 rokov. Nie je potrebné absolvovať žiadny kurz, ale mali by ste ovládať materiál s názvom ZÁKLADY NAVIGÁCIE, ktorý zahŕňa:

 • čítanie námorných máp
 • určovanie trate a určovanie vzdialenosti
 • pravidlá na predchádzanie zrážkam na mori – praktická prezentácia s modelmi
 • svetlá na lodiach
 • denné signály, zvukové signály, signály nebezpečia
 • laná a uzly
 • meteorológia a vetry na Jadrane

SPRÁVCA LODE KATEGÓRIE B

Právo vykonať skúšku manažéra lode kategórie B sa získava od 16 rokov. Po zložení skúšky môže vedúci člna kategórie B s oprávnením prevádzkovať čln alebo jachtu pre osobnú potrebu do 30 brutto ton v plavebnom priestore IIa, III (bez obmedzenia) a IV. Do 18 rokov je výkon motora obmedzený na 15 KW (20 HP), potom už nie je obmedzený.

SPRÁVCA LODE KATEGÓRIE C

Vodca lode kategórie C je prvou úrovňou profesionálneho kapitána – kapitána pre všetky moria sveta. Kurz celkovo trvá 25 hodín prednášok a cvičení plus povinných šesť hodín praktických lekcií plachtenia. Po zložení predpísanej skúšky môže manažér lodí kategórie C prevádzkovať lode a jachty do 30 GT na komerčné účely, bez ohľadu na plavebnú zónu (celosvetovú) a typ plavidla.

VELITEĽ JACHTY KATEGÓRIE A

Prvou požiadavkou na kapitána jachty kategórie A (do 100 brutto ton) je mať 18 rokov, strednú školu, aspoň 12 mesiacov na obchodnej alebo verejnej lodi, mať tri roky vedúceho člna C, aby bol zdravý, kontroluje sa hlavne zrak a sluch a samozrejme aj absolvovanie skúšky.

VELITEĽ KATEGÓRIE JACHT B

Na získanie licencie musí mať kapitán jachty kategórie B aspoň 25 rokov, minimálne stredoškolské vzdelanie, dvojročnú prax v plavbe ako člen navigačnej hliadky alebo 12 mesiacov plavby ako jachta. kapitán do 100 GT a zdravý zrak a sluch. Kurz trvá 45 dní a stojí 17 700 HRK plus 2 000 HRK za skúšku, 20 HRK za službu námorníka a 70 HRK za známku. (kurz na prepočet na eur je 7,53)

Teraz viete, aké sú kategórie lodných licencií.

Ale POZOR !!!

Vodca malého plavidla je vnútrozemský, medzinárodný preukaz platný na rieky a jazerá. Kapitánsky preukaz platný na more je Veliteľ námorného rekreačného plavidla.
K vydaniu preukazu na more potrebujete preukaz Radiotelefonista.

Tak si to zopakujme. Rozoznávame tri úrovne oprávnenia na vedenie plavidla:

Stupeň C – pobrežná plavba na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia, držiteľ preukazu je oprávnený vyplávať na more, ak sila vetra nepresiahne 4° Beaufortovej stupnice.

Stupeň B – morská plavba na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia

Stupeň A – oceánska plavba na mori bez obmedzenia

Štúdijný materiál schválený Námorným úradom, vyučujú profesionáli a odborní lektori 36 vyuč. hodín v zmysle zákona.

Teoretická skúška sa vykonáva z dvoch častí, písomnej a ústnej zo základných vedomostí z predmetov:

 • Navigácia
 • Plavebná náuka – vrátane plachetníc
 • Námorné právo a Medzinárodné predpisy o zabránení zrážkam na mori COLREG 1972
 • Meteorológia
 • Zdravoveda
 • Základy jachtárskeho slovníka v AJ

Všetko toto veľmi pripomína autoškolu.

Doklady potrebné k vydaniu preukazu:

 • žiadosť o povolenie skúšky na získanie medzinárodného preukazu odbornej spôsobilosti
 • žiadosť o vydanie medzinárodného preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla na mori
 • lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, nie starší ako tri mesiace (praktický lekár)
 • potvrdenie o plavebnej praxi. O naplávaných 200 NM na plachetnici, alebo 100 motohodín na motorovom člne – záujemcom umožníme nadobudnúť prax
 • 2 farebné fotografie formátu 3,5 x 3 cm
 • správny poplatok cca do výšky 50 eur
 • absolvovanie praktickej plavby/skúšky podľa výberu kvalifikácie preukazu na motorovom člne, alebo na plachetnici v SR, AT, HU v individuálnom, alebo skupinovom termíne
 • alebo absolvovanie praktickeho výcviku vrátane potrebnej praktickej skúšky s kapitánmi v Chorvátsku
 • preukaz, alebo kurz u nás – odborná spôsobilosť – Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby (v ponuke)

Osobne Vám odporúčam riešiť toto v Chorvátsku – je totiž rozdiel dostať informácie od osoby, ktorá jazdí na rieke – jazere alebo od od osoby, ktorá sa tak povediac narodila na mori a okrem toho vydané preukazy v Českej a Slovenskej republike je nutné aj tak nahlásiť a zapísať do registru príslušnej lučkej kapetaníje v Chorvátsku, teda ak absolvujete výuku a kurz v Chorvátsku dostanete toto celé v balíku služieb. Ja odporúčam napríklad týchto.

Aj takouto formou chceme prispieť k plneniu vašich snov – byť kapitánom lode. Buďte včas pripravení na leto!

Kontakty na informácie o termínoch skúšok na Ministerstve mora v Záhrebe nájdete na https://mmpi.gov.hr/kontakti/brzi-kontakti/22097

Kontakty na kapitánov prístavov nájdete na https://mmpi.gov.hr/more-86/lucke-kapetanije-102/102

Môžete si tiež prečítať

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie

Či už cestujete do zahraničia na dovolenku, za nákupmi alebo na návštevu rodiny, Vyskladajte si cestovné poistenie podľa seba vážneho akútneho...

Zámok Trakoščan

Zámok Trakoščan

Rozprávkové, krásne, takmer neskutočné, by sme mohli stručne opísať jedno z najromantickejších miest, aké ste kedy videli. V chorvátskom Zagorí pri...

Rybolov

Rybolov

Väčšina rybárov navštevujúci Chorvátsko určite vie, že aj lov na mori je spoplatnený, teda aj k lovu z brehu je potrebné mať rybárske...

Translate »